Đại học Công nghiệp Việt Trì

Viet Tri University of industry (VUI)

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp

Danh sách trúng tuyển 02

Ngày xuất bản: 16/09/2020

TT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Tên huyện

Tên tỉnh

Mã tổ hợp

Tổng điểm

Ngành

96

Nguyễn Hữu

Đăng

24.06.2001

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

21.9

7510303

97

Phan Hải

Đăng

22.04.2002

Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

A00

20.2

7510201

98

Nguyễn Văn

Đào

09.04.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

A00

22.6

7510301

99

Nguyễn Quang

Đạo

18.06.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

22.7

7340301

100

Lê Đình

Đạt

01.11.2002

Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

A00

19.6

7480201

101

Nguyễn Tiến

Đạt

20.07.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

A00

20.5

7510301

102

Trần Tất

Đạt

02.09.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.5

7510303

103

Vũ Xuân

Dậu

08.05.2002

Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang

A01

20.8

7510303

104

Nguyễn Thị Hồng

Điệp

20.05.2002

Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

A00

21.3

7480201

105

Đỗ Công

Định

29.01.2001

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

21.1

7510205

106

Trần

Độ

22.10.2002

Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

B00

17.8

7480201

107

Nguyễn Ngọc

Doan

03.11.2002

Huyện Tam Nông

Phú Thọ

A00

22.2

7510301

108

Nguyễn Qúy

Đôn

29.01.2001

Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

A00

18.5

7510205

109

Lê Quý

Đông

22.09.2002

Thị xã Nghĩa Lộ

Yên Bái

D01

16.4

7480201

110

Nguyễn Hữu

Đông

09.03.2002

Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

D01

20.3

7510205

111

Nguyễn Thuý

Đông

09.09.2002

Huyện Tam Nông

Phú Thọ

A00

21.7

7340301

112

Hoàng Huy

Đồng

09.06.2002

Huyện Yên Bình

Yên Bái

A00

20.2

7480201

113

Vũ Quang

Duẩn

21.06.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

A00

22.4

7510205

114

Bùi Tiến

Đức

17.09.2002

Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

A00

19.8

7480201

115

Đào Minh

Đức

22.06.2002

Huyện Na Hang

Tuyên Quang

B00

19.6

7480201

116

Đào Trung

Đức

08.02.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

B00

21.2

7510301

117

Hoàng Minh

Đức

02.11.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

21.2

7510205

118

Khuất Đình

Đức

22.06.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

22.7

7510301

119

Lê Quang Minh

Đức

30.10.2000

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

19.8

7510205

120

Nguyễn Anh

Đức

26.02.2001

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

A00

19.5

7510201

121

Nguyễn Anh

Đức

18.03.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

17.9

7510301

122

Nguyễn Hải Hoàng

Đức

24.06.2001

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

19.8

7480201

123

Nguyễn Văn

Đức

01.08.2001

Huyện Vĩnh Lộc

Thanh Hoá

A00

22.5

7510205

124

Nguyễn Việt

Đức

10.06.2002

Huyện Mộc Châu

Sơn La

D01

19.5

7510205

125

Nguyễn Việt

Đức

16.10.2001

Huyện Thái Thuỵ

Thái Bình

A01

22.2

7510201

126

Nguyễn Việt

Đức

10.03.1999

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.7

7510205

127

Phạm Anh

Đức

18.10.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

21.5

7480201

128

Trần Đăng

Đức

26.06.2001

Huyện Chư Prông

Gia Lai

A00

19.1

7440112

129

Trần Trung

Đức

31.01.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

22.1

7510301

130

Hoàng Thị Thanh

Dung

27.12.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

D01

18.7

7340301

131

Trần Thị Kim

Dung

29.12.2002

Huyện Ninh Giang

Hải Dương

D01

21.6

7510401

132

Chu Quốc

Dũng

27.06.2002

Huyện Hàm Yên

Tuyên Quang

A01

23.8

7480201

133

Đàm Tiến

Dũng

02.05.2002

Thị xã Bỉm Sơn

Thanh Hoá

A00

23.5

7510401

134

Đỗ Anh

Dũng

20.05.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

21.5

7510205

135

Đỗ Tiến

Dũng

19.11.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

20.4

7510205

136

Đỗ Tiến

Dũng

01.01.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

A00

20.7

7510205

137

Đoàn Tiến

Dũng

05.02.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.5

7510303

138

Hà Trung

Dũng

25.11.2002

Huyện Tứ Kỳ

Hải Dương

A00

23.0

7480201

139

Hà Việt

Dũng

08.07.2002

Huyện Sơn Dương

Tuyên Quang

A00

17.4

7510201

140

Huỳnh Hùng

Dũng

16.01.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

19.6

7510301

141

Nguyễn Danh

Dũng

22.04.2002

Huyện Yên Lập

Phú Thọ

D01

16.4

7510205

142

Nguyễn Phú

Dũng

16.07.2002

Huyện Ba Vì

Hà Nội

A00

25.4

7340301

143

Nguyễn Tiến

Dũng

03.11.2002

Huyện Tam Nông

Phú Thọ

A00

22.2

7510301

144

Nguyễn Tiến

Dũng

01.11.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

21.9

7510303

145

Trần Anh

Dũng

28.06.2001

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.7

7340301

146

Trần Tiến

Dũng

08.02.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

B00

21.2

7510301

147

Hoàng Thị Thùy

Dương

10.06.2002

Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

A00

21.3

7480201

148

Lê Thị Thùy

Dương

28.06.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

25.8

7510205

149

Ngô Xuân

Dương

21.02.2001

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

A00

19.6

7510301

150

Trần Quang

Dương

04.04.2002

Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

A00

17.2

7510201

151

Trương Thùy

Dương

08.05.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

18.3

7510205

152

Tiêu Minh

Dưỡng

16.09.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

B00

22.5

7510201

153

Ngô Quốc

Đường

06.02.2001

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

19.9

7510205

154

Đàm Đức

Duy

01.01.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

A00

22.2

7510205

155

Nguyễn Bá

Duy

23.07.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

D01

16.1

7510301

156

Nguyễn Hữu

Duy

05.03.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

D01

19.2

7510205

157

Nguyễn Ngọc

Duy

11.11.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

D01

16.9

7480201

158

Nguyễn Ngọc

Duy

16.11.2001

Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

A00

20.4

7480201

159

Phạm Khánh

Duy

07.02.2002

Thị xã Bỉm Sơn

Thanh Hoá

A00

23.5

7510401

160

Nguyễn Doãn

Duyên

22.06.2002

Huyện Hàm Yên

Tuyên Quang

A00

18.7

7510205

161

Nguyễn Doãn

Duyên

25.12.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

D01

19.1

7220201

162

Võ Thị Khánh

Duyên

07.02.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

B00

20.6

7510301

163

Đặng Tiến

Giang

28.06.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

22.7

7510301

164

Lâm Hương

Giang

28.06.2002

Huyện Ba Vì

Hà Nội

B00

22.4

7510205

165

Mai Ngọc Trường

Giang

09.11.2002

Huyện Yên Khánh

Ninh Bình

B00

22.2

7510401

166

Nguyễn Thị Hương

Giang

30.06.2002

Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

A00

20.0

7510301

167

Nguyễn Thị Thu

Giang

01.07.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

A00

20.9

7340301

168

Nguyễn Văn

Giang

21.01.2002

Huyện Trấn Yên

Yên Bái

A00

20.2

7510201

169

Phùng Kim

Giang

04.07.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

B00

20.8

7510201

170

Trần Nguyễn Trúc

Giang

16.10.2001

Huyện Thái Thuỵ

Thái Bình

A01

22.2

7510201

171

Trần Thị Hương

Giang

05.07.2002

Huyện Tam Nông

Phú Thọ

D01

20.1

7510201

172

Nguyễn Văn

Giảng

07.07.2002

Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

A01

19.3

7510301

173

Nguyễn Văn

Giáp

05.05.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

18.3

7510205

174

Bùi Trung

01.04.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

20.7

7340301

175

Đoàn Mạnh

17.04.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

23.3

7510205

176

Dương Mạnh

02.11.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

B00

22.1

7480201

177

Lê Ngọc

01.01.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

A00

20.7

7510205

178

Nguyễn Bắc

28.10.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

D01

18.5

7480201

179

Nguyễn Thị

08.07.2002

Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

A00

21.9

7510301

180

Nguyễn Thị Ngọc

09.11.2002

Huyện Tam Nông

Phú Thọ

A00

21.5

7340101

181

Phạm Ngọc

02.12.2002

Huyện Chư Prông

Gia Lai

A00

18.8

7440112

182

Phạm Thị Thu

10.07.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

B00

20.2

7340101

183

Tạ Xuân

22.09.2002

Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

A00

21.4

7510301

184

Khổng Đức

Hai

18.06.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

19.7

7510205

185

Bùi Hằng

Hải

19.08.2002

Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

A00

18.1

7510301

186

Đỗ Thị

Hải

10.07.2001

Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

A00

24.3

7510205

187

Nguyễn Đăng

Hải

09.11.2002

Huyện Yên Khánh

Ninh Bình

B00

22.2

7510401

188

Nguyễn Minh

Hải

11.07.2002

Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

D01

18.9

7510303

189

Nguyễn Ngọc

Hải

26.11.2001

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

B00

19.1

7510201

190

Nguyễn Thạch

Hải

07.02.2001

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

A01

23.8

7510205

Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Địa chỉ: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Cơ sở 2: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ;

Điện thoại: (84) 0210 3829247 / 3848636

Fax: (84)0210 3827306/3818867

Website: vui.edu.vn