Đại học Công nghiệp Việt Trì

Viet Tri University of industry (VUI)

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp

Danh sách trúng tuyển 03

Ngày xuất bản: 16/09/2020

TT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Tên huyện

Tên tỉnh

Mã tổ hợp

Tổng điểm

Ngành

191

Phạm Long

Hải

06.09.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

21.2

7510201

192

Quản Trung

Hải

12.02.2002

Huyện Thiệu Hóa

Thanh Hoá

A00

21.7

7510205

193

Tống Vũ

Hải

06.09.2002

Huyện Yên Bình

Yên Bái

D01

16.2

7480201

194

Triệu Hồng

Hải

27.12.2002

Thị xã Sơn Tây

Hà Nội

A00

19.9

7510205

195

Vũ Hồng

Hải

03.11.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

23.0

7510205

196

Vũ Ngọc

Hải

10.03.1995

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A01

19.6

7480201

197

Đinh Thị

Hằng

09.10.2002

Huyện Tam Nông

Phú Thọ

B00

21.0

7340101

198

Đinh Thị Thuý

Hằng

13.09.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

A00

20.9

7340301

199

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

11.01.2001

Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

B00

21.9

7480201

200

Nguyễn Thị Thu

Hằng

08.02.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

D01

18.4

7340101

201

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

26.11.2001

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

B00

19.1

7510201

202

Nguyễn Thu

Hằng

05.11.2002

Huyện Gia Viễn

Ninh Bình

A00

15.8

7440112

203

Nguyễn Thu

Hằng

24.05.2001

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

23.0

7510205

204

Trần Thị Thu

Hằng

24.05.2001

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

D01

21.8

7510205

205

Đinh Đức

Hạnh

01.04.2002

Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

B00

17.7

7510205

206

Lại Thị

Hạnh

04.11.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

B00

20.6

7510301

207

Nguyễn Hồng

Hạnh

05.12.2002

Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

B00

24.1

7340301

208

Nguyễn Hồng

Hạnh

04.11.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A01

21.1

7510301

209

Nguyễn Thị

Hạnh

04.11.2002

Huyện Hạ Hòa

Phú Thọ

A00

19.6

7510303

210

Phạm Ngọc

Hạnh

12.02.2002

Huyện Chư Prông

Gia Lai

A00

19.1

7440112

211

Trịnh Văn

Hạnh

01.08.2001

Huyện Vĩnh Lộc

Thanh Hoá

A00

22.5

7510205

212

Nguyễn Anh

Hào

23.12.2002

Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

A00

23.8

7510301

213

Nguyễn Song

Hào

10.02.2002

Huyện Chư Prông

Gia Lai

A00

18.8

7440112

214

Bùi Công

Hậu

29.09.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

B00

21.6

7510205

215

Trần Thị Bích

Hậu

04.11.2002

Huyện Thọ Xuân

Thanh Hoá

A00

22.2

7480201

216

Đỗ Trọng

Hiến

02.12.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

A01

23.8

7510205

217

Huỳnh Thị Ngọc

Hiền

17.05.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

19.9

7480201

218

Nguyễn Thị

Hiền

04.08.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

D01

19.1

7480201

219

Nguyễn Thị Thanh

Hiền

10.08.2002

Thành phố Ninh Bình

Ninh Bình

B00

21.1

7510401

220

Nguyễn Thị Thu

Hiền

05.11.2002

Huyện Yên Bình

Yên Bái

A00

17.5

7510301

221

Phan Thị Thu

Hiền

04.04.2002

Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

A00

17.2

7510201

222

Trần Thị

Hiền

28.12.2001

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

23.5

7340101

223

Trần Thị

Hiền

12.02.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

21.2

7510205

224

Văn Thị Thu

Hiền

11.07.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

B00

21.9

7340301

225

Nguyễn Ngọc

Hiển

21.12.2002

Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

D01

19.3

7510205

226

Nguyễn Văn

Hiển

28.10.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

D01

18.5

7480201

227

Trần Kim

Hiển

21.04.2002

Huyện Hạ Hòa

Phú Thọ

B00

18.3

7480201

228

Đào Xuân

Hiệp

19.01.2001

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

B00

15.0

7480201

229

Hoàng

Hiệp

22.09.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.3

7510301

230

Bùi Trung

Hiếu

01.04.2002

Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

B00

17.7

7510205

231

Bùi Trung

Hiếu

10.02.2002

Huyện Sơn Dương

Tuyên Quang

A00

23.1

7340301

232

Cao Trung

Hiếu

28.06.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.1

7480201

233

Đào Minh

Hiếu

22.09.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.3

7510301

234

Đào Trung

Hiếu

25.11.2002

Huyện Tứ Kỳ

Hải Dương

A00

23.0

7480201

235

Hoàng Ngọc

Hiếu

17.05.2002

Huyện Thọ Xuân

Thanh Hoá

A00

24.1

7510303

236

Nguyễn Anh

Hiếu

12.07.2002

Huyện Sơn Dương

Tuyên Quang

A00

16.6

7510205

237

Nguyễn Minh

Hiếu

13.09.2002

Huyện Ba Vì

Hà Nội

B00

22.4

7510205

238

Nguyễn Trung

Hiếu

06.02.2001

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

23.7

7480201

239

Phạm Minh

Hiếu

20.07.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

20.4

7510205

240

Phạm Ngọc

Hiếu

23.09.2002

Thành phố Yên Bái

Yên Bái

D01

21.2

7480201

241

Phạn Văn

Hiếu

11.07.2002

Huyện Diễn Châu

Nghệ An

B00

26.1

7480201

242

Tạ Trung

Hiếu

05.05.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

19.6

7510406

243

Bùi Văn

Hiệu

16.07.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

B00

22.1

7480201

244

Đỗ Quỳnh

Hoa

31.01.2002

Huyện Ninh Giang

Hải Dương

D01

21.6

7510401

245

Nguyễn Thị

Hoa

10.07.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

A00

22.4

7480201

246

Nguyễn Thị Tuyết

Hoa

12.02.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

D01

19.5

7510301

247

Phạm Thị

Hoa

04.09.2002

Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

A00

22.4

7480201

248

Phạm Thị Mai

Hoa

14.02.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

B00

22.9

7510301

249

Trần Minh

Hoà

19.08.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

D01

18.7

7340301

250

Nguyễn Bá

Hòa

20.07.2002

Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

A00

19.7

7510205

251

Nguyễn Sơn

Hòa

25.12.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

B00

19.8

7480201

252

Chu Thị Thu

Hoài

05.11.2002

Huyện Yên Lập

Phú Thọ

A00

21.2

7480201

253

Phạm Thị Thu

Hoài

28.11.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.3

7510205

254

Lê Đình

Hoàn

29.01.2001

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

D01

21.3

7340101

255

Lương Minh

Hoàn

25.10.2002

Th. phố Tuyên Quang

Tuyên Quang

A00

21.5

7510205

256

Nguyễn Thị

Hoàn

06.11.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

D01

21.6

7340301

257

Triệu Quang

Hoàn

16.02.2002

Huyện Hạ Hòa

Phú Thọ

B00

17.6

7510301

258

Bùi Thế

Hoàng

27.08.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

18.8

7340101

259

Lê Xuân

Hoàng

07.02.2001

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

A00

20.5

7510301

260

Nguyễn Đức

Hoàng

22.06.2002

Huyện Mù Cang Chải

Yên Bái

A01

20.4

7480201

261

Nguyễn Huy

Hoàng

20.02.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

A00

18.4

7510301

262

Nguyễn Huy

Hoàng

20.07.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

21.2

7340301

263

Nguyễn Văn

Hoàng

21.01.2002

Huyện Trấn Yên

Yên Bái

A00

20.2

7510201

264

Nguyễn Văn

Hoàng

04.09.2002

Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

A00

23.3

7510406

265

Phan Phúc

Hoàng

08.01.2002

Th. phố Tuyên Quang

Tuyên Quang

A00

25.2

7510303

266

Trịnh Đức

Hoàng

26.05.2002

Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

A00

19.7

7510303

267

Hà Kim

Hoành

23.07.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

D01

21.0

7510205

268

Hán Thu

Hồng

12.05.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.7

7340301

269

Hoàng Thị Bích

Hồng

23.07.2002

Huyện ứng Hoà

Hà Nội

D01

18.5

7480201

270

Nguyễn Kim

Hồng

21.02.2001

Huyện Ba Vì

Hà Nội

B00

23.3

7480201

271

Nguyễn Thị Thu

Hồng

25.07.2002

Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

A00

24.2

7510201

272

Phan Thị

Hồng

05.06.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A01

20.6

7510205

273

Tạ Thi Bích

Hồng

08.11.2002

Huyện Tứ Kỳ

Hải Dương

A00

23.0

7480201

274

Hoàng Quang

Hợp

05.12.2002

Huyện Ba Vì

Hà Nội

B00

24.1

7340301

275

Nguyễn Đức

Hợp

29.05.2001

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

22.3

7480201

276

Nguyên Xuân

Huấn

14.11.2002

Huyện Sơn Dương

Tuyên Quang

A00

16.6

7510205

277

Ngô Thị Thanh

Huệ

09.10.2002

Huyện Tam Nông

Phú Thọ

B00

21.0

7340101

278

Bùi Thế

Hùng

27.06.2002

Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

A00

20.1

7480201

279

Hà Văn

Hùng

25.01.2002

Huyện Yên Lập

Phú Thọ

A00

21.2

7480201

280

Hoàng Ngọc

Hùng

26.10.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

D01

18.2

7510301

281

Hùng

10.07.2001

Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

A00

19.4

7510301

282

Lê Đình

Hùng

13.01.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A00

22.7

7510301

283

Lê Việt

Hùng

22.04.2002

Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

A00

20.2

7510201

284

Lý Mạnh

Hùng

05.06.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

A01

20.6

7510205

285

Nguyễn Mạnh

Hùng

07.02.2002

Huyện Tam Nông

Phú Thọ

A00

22.0

7510201

Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Địa chỉ: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Cơ sở 2: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ;

Điện thoại: (84) 0210 3829247 / 3848636

Fax: (84)0210 3827306/3818867

Website: vui.edu.vn