Đại học Công nghiệp Việt Trì

Viet Tri University of industry (VUI)

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp

Danh sách trúng tuyển 09

Ngày xuất bản: 16/09/2020

TT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Tên huyện

Tên tỉnh

Mã tổ hợp

Tổng điểm

Ngành

761

Trịnh Xuân

Việt

21.01.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

D01

17.2

7340101

762

Lâm Quang

Vinh

14.05.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

B00

20.2

7340101

763

Nguyễn Hoàng

Vinh

16.05.2002

Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

D01

21.0

7510205

764

Nguyễn Tiến

Vinh

24.12.2001

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

B00

20.6

7510301

765

Phạm Viết

Vinh

26.10.2002

Huyện Hạ Hòa

Phú Thọ

B00

18.2

7510205

766

Trịnh Trà

Vinh

14.06.2002

Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

A00

24.3

7510205

767

Nhữ Đình

Vĩnh

02.03.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

19.9

7510205

768

Hà Long

01.12.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

D01

23.5

7510301

769

Nguyễn Anh

26.10.2002

Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

A00

22.6

7510201

770

Nguyễn Nghĩa

22.04.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

24.9

7480201

771

Nguyễn Thị Phương

14.02.2002

Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

D01

18.9

7510303

772

Tống Hải

09.06.2002

Huyện Yên Bình

Yên Bái

A00

20.2

7480201

773

Trần Lưu

22.09.2002

Thị xã Nghĩa Lộ

Yên Bái

D01

16.4

7480201

774

Trần Tuấn

05.07.2002

Thị xã Nghĩa Lộ

Yên Bái

A00

20.2

7480201

775

Nguyễn Chức

Vụ

14.12.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

B00

21.9

7340301

776

Nguyễn Xuân

Vượng

22.09.2002

Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

A00

21.4

7510301

777

Nguyễn Xuân

Vỹ

26.10.2002

Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

B00

21.9

7510205

778

Đặng Thị Thanh

Xuân

14.11.2002

Huyện Sơn Dương

Tuyên Quang

A00

16.6

7510205

779

Đặng Thị

Yên

12.05.2002

Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

D01

20.3

7510205

780

Đỗ Thị

Yến

05.02.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

A00

22.7

7340101

781

Nguyễn Hải

Yến

25.12.2002

Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

B00

22.2

7340301

782

Phan Thị Hải

Yến

23.04.2002

Thành phố Việt Trì

Phú Thọ

B00

19.5

7510205

783

Đoàn Thị Hoàng

Yến

25.04.2001

Th. phố Tuyên Quang

Tuyên Quang

A00

25.2

7510303

Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Địa chỉ: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Cơ sở 2: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ;

Điện thoại: (84) 0210 3829247 / 3848636

Fax: (84)0210 3827306/3818867

Website: vui.edu.vn