Đại học Công nghiệp Việt Trì

Viet Tri University of industry (VUI)

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp

Danh sách thí sinh trúng tuyển 1 (xét điểm kỳ thi THPT quốc gia)

Ngày xuất bản: 06/08/2018

TT SBD Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Tên huyện Tên tỉnh Đối tượng Khu vực Mã ngành Mã tổ hợp Điểm trúng tuyển Ghi chú
001 01017746 Nguyễn Quang Long Nam 19/09/2000 Quận Thanh Xuân Hà Nội   3 7510303 A00 14.05  
002 01037327 Bùi Văn Trường Nam 18/06/2000 Huyện Sóc Sơn Hà Nội   2 7510401 A00 15.00  
003 01043425 Hà Trung Hiếu Nam 09/02/2000 Huyện Ba Vì Hà Nội   1 7510301 D01 13.10  
004 01045272 Hoàng Anh Sơn Nam 14/12/2000 Huyện Ba Vì Hà Nội   1 7440112 B00 18.05  
005 01057979 Nguyễn Đắc Hiệp Nam 17/11/2000 Huyện Hoài Đức Hà Nội   2 7480201 D01 13.45  
006 01059837 Nguyễn Đăng Văn Nam 16/12/2000 Huyện Hoài Đức Hà Nội   2 7510301 A00 13.65  
007 01065634 Dư Văn Thao Nam 30/06/2000 Huyện ứng Hòa Hà Nội   2 7510301 A00 13.60  
008 01072820 Nguyễn Tiến Thắng Nam 04/02/2000 Huyện Đông Anh Hà Nội   2 7440112 B00 13.00  
009 01074889 Nguyễn Hữu Trị Nam 05/08/2000 Thành phố Móng Cái Quảng Ninh   3 7510303 B00 13.45  
010 03018331 Nguyễn Thị Trang Nữ 30/06/2000 Huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng   2 7340101 D01 13.75  
011 05004331 Nguyễn Trường Giang Nam 01/08/1999 Huyện Bắc Quang Hà Giang   1 7510301 A00 18.50  
012 07001405 Phàn Chào Xuân Nam 07/02/1998 Huyện Phong Thổ Lai Châu 01 1 7510201 B00 19.05  
013 08000247 Phạm Văn Huy Nam 12/03/2000 Huyện Bảo Thắng Lào Cai   1 7510201 A00 17.80  
014 08000860 Cổ Văn Dưỡng Nam 14/08/2000 Huyện Bảo Yên Lào Cai 01 1 7510201 A00 17.90  
015 08000883 Cổ Kim Được Nam 05/01/2000 Huyện Bảo Yên Lào Cai 01 1 7510201 A00 17.25  
016 08000923 Lò Minh Hiếu Nam 20/10/2000 Huyện Bảo Yên Lào Cai 01 1 7510201 A00 13.45  
017 08001122 Ma A Nhật Nam 17/07/2000 Huyện Bảo Yên Lào Cai 01 1 7510201 B00 15.25  
018 08001565 Phàn A Minh Nam 15/01/2000 Huyện Bát Xát Lào Cai 01 1 7510301 A00 14.60  
019 08001683 Trần Quyết Tiến Nam 30/07/2000 Huyện Bát Xát Lào Cai   1 7440112 B00 15.10  
020 08002664 Dương Ngọc Khánh Nữ 21/01/2000 Thành phố Lào Cai Lào Cai   1 7440112 D01 17.85  
021 08003258 Nguyễn Văn Hùng Nam 23/11/2000 Thành phố Lào Cai Lào Cai   1 7510201 A00 15.00  
022 08003723 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 20/01/2000 Thành phố Lào Cai Lào Cai   1 7340301 D01 13.70  
023 09000108 Đoàn Trung Nghĩa Nam 20/05/2000 Huyện Na Hang Tuyên Quang 01 1 7510303 A01 16.00  
024 09001277 Đinh Chung Tâm Nam 24/07/2000 Huyện Yên Sơn Tuyên Quang   1 7480201 D01 16.15  
025 09001334 Nguyễn Bá Việt Nam 29/06/2000 Huyện Yên Sơn Tuyên Quang   1 7480201 D01 13.10  
026 09001396 Nguyễn Mạnh Cường Nam 17/03/2000 Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang   1 7510301 A00 13.65  
027 09001437 Nguyễn Hồng Nam 20/06/2000 Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang   1 7220201 D14 15.95  
028 09001665 Phạm Văn Quý Nam 02/12/2000 Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang   1 7220201 D14 17.35  
029 09001996 Mai Xuân Thái Nam 27/06/2000 Huyện Yên Sơn Tuyên Quang   1 7510303 D01 14.15  
030 09002486 Nguyễn Thanh Chức Nam 02/02/2000 Huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang 01 1 7510301 A00 14.90  
031 09002624 Ngô Văn Hưng Nam 16/07/2000 Huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang   1 7480201 A00 15.20  
032 09003433 Ma Văn Duyên Nam 19/10/2000 Huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang 01 1 7510201 B00 17.00  
033 09003519 La Văn Sơn Nam 23/05/2000 Huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang 01 1 7510201 B00 16.45  
034 09003553 Đoàn Thành Trung Nam 21/11/2000 Huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang   1 7510201 B00 15.05  
035 09003559 Đồng Mạnh Tùng Nam 10/01/2000 Huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang   1 7510301 B00 14.30  
036 09003574 Triệu Tuấn Nam 17/11/2000 Huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang 01 1 7510301 B00 17.00  
037 09003824 Nguyễn Việt Hoàng Nam 17/09/2000 Huyện Hàm Yên Tuyên Quang 01 1 7480201 D01 13.05  
038 09004489 Bàn Văn Mừng Nam 15/01/2000 Huyện Hàm Yên Tuyên Quang 01 1 7220201 D14 15.35  
039 09004549 Tướng Văn Thiện Nam 28/02/2000 Huyện Hàm Yên Tuyên Quang 01 1 7480201 D01 15.95  
040 09004713 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 15/05/2000 Huyện Yên Sơn Tuyên Quang   1 7340101 D01 18.00  
041 09005426 Nguyễn Văn Tuyên Nam 24/04/2000 Huyện Yên Sơn Tuyên Quang   1 7510303 D01 17.55  
042 09005551 Đỗ Việt Đức Nam 18/03/2000 Huyện Sơn Dương Tuyên Quang   1 7440112 B00 19.30  
043 09006379 Vũ Huy Thịnh Nam 09/03/2000 Huyện Sơn Dương Tuyên Quang 01 1 7510201 A00 16.10  
044 12008377 Nguyễn Văn Nam Nam 26/09/2000 Huyện Phú Lương Thái Nguyên 01 1 7440112 A00 19.95  
045 13002252 Nguyễn Thị Mai Nữ 14/12/2000 Huyện Yên Bình Yên Bái   1 7340101 D01 15.80  
046 13002335 Nguyễn Kiều Trang Nữ 14/12/2000 Huyện Yên Bình Yên Bái   1 7220201 D14 13.50  
047 13003332 Phạm Tuấn Anh Nam 27/02/2000 Huyện Trấn Yên Yên Bái   1 7480201 D01 14.70  
048 13003345 Nguyễn Xuân Cánh Nam 05/01/2000 Huyện Trấn Yên Yên Bái   1 7510201 A00 17.80  
049 13003480 Đào Xuân Lâm Nam 22/10/2000 Huyện Trấn Yên Yên Bái   1 7510201 A00 13.70  
050 13003775 Nguyễn Nhật Linh Nam 24/12/2000 Huyện Trấn Yên Yên Bái   1 7480201 A00 14.50  
051 13005061 Vũ Ngọc Trìu Nam 15/09/2000 Huyện Văn Chấn Yên Bái   1 7340101 D01 13.05  
052 13005511 Giàng A Trở Nam 10/09/2000 Huyện Mù Cang Chải Yên Bái 01 1 7510303 D01 17.15  
053 13005514 Sùng A Tu Nam 14/01/2000 Huyện Mù Cang Chải Yên Bái 01 1 7510301 D01 14.45  
054 14006652 Lò Minh Tiến Nam 27/11/2000 Huyện Mai Sơn Sơn La 01 1 7510301 D01 13.35  
055 14006770 Sùng A Giang Nam 01/07/2000 Huyện Mai Sơn Sơn La 01 1 7480201 D01 14.45  
056 14006816 Hoàng Sơn Lâm Nam 02/12/1999 Huyện Mai Sơn Sơn La 01 1 7510406 D01 13.20  
057 14006844 Hoàng Chính Nghĩa Nam 09/06/2000 Huyện Mai Sơn Sơn La 01 1 7340101 A00 16.15  
058 14006913 Cứ A Su Nam 13/03/2000 Huyện Mai Sơn Sơn La 01 1 7510301 D01 13.25  
059 14006921 Tòng Văn Tân Nam 10/12/2000 Huyện Mai Sơn Sơn La 01 1 7510201 D01 14.55  
060 15000431 Đỗ Tuấn Anh Nam 06/11/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510401 D01 16.80  
061 15000540 Nguyễn Hải Đăng Nam 15/10/1999 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   2 7440112 A00 16.00  
062 15000574 Trần Thu Nữ 19/08/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7340101 D01 15.75  
063 15001273 Đỗ Ngọc Mai Nữ 14/05/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510401 A00 15.85  
064 15001387 Phạm Văn Trà Nam 01/08/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7480201 D01 14.75  
065 15001477 Đào Minh Chí Nam 14/12/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510201 D01 14.45  
066 15001506 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 12/10/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   2 7340301 B00 16.65  
067 15001539 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 12/06/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7340301 D01 15.95  
068 15001554 Hoàng Đình Hiệp Nam 07/09/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510201 D01 14.90  
069 15001619 Trần Thị Phương Loan Nữ 03/03/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7340101 D01 15.15  
070 15001629 Nguyễn Thành Long Nam 01/08/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510201 A00 17.35  
071 15001631 Triệu Thanh Long Nam 11/01/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510201 A01 13.50  
072 15001668 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nữ 02/01/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7340101 D01 14.00  
073 15001732 Hoàng Kim Tiến Nữ 25/06/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7340301 D01 13.55  
074 15001764 Triệu Mạnh Tuấn Nam 23/08/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510201 D01 14.05  
075 15001766 Vũ Quang Tuấn Nam 19/06/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510301 A00 18.00  
076 15001848 Lã Tiến Đạt Nam 17/01/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510303 D01 13.40  
077 15001960 Triệu Khánh Linh Nữ 17/10/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7340301 D01 13.80  
078 15001968 Huỳnh Đức Long Nam 27/06/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7340301 D01 13.85  
079 15002056 Vũ Hồng Quân Nam 21/02/2000 Huyện Đoan Hùng Phú Thọ   2 7510303 D01 13.25  
080 15002086 Đỗ Phương Thảo Nữ 10/04/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7340301 D01 13.15  
081 15002245 Lý Văn Hiệp Nam 14/05/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7340101 D01 13.75  
082 15002326 Lê Đức Luân Nam 11/12/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   2 7510303 D01 13.55  
083 15002567 Trần Văn Cường Nam 03/06/2000 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ 06 2 7480201 A00 16.50  
084 15002669 Phạm Minh Hiếu Nam 08/01/2000 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ   2 7510301 D01 19.35  
085 15002716 Hoàng Ngọc Huy Nam 10/06/2000 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ   2 7510201 A00 14.70  
086 15002807 Bùi Hải Long Nam 08/03/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   2 7480201 D01 13.15  
087 15002907 Kiều Thị Phượng Nữ 10/03/2000 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ   2 7340301 D01 15.10  
088 15002931 Lê Văn Sơn Nam 09/11/2000 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ   2 7510303 B00 13.45  
089 15003625 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ 13/02/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   1 7340101 D01 15.85  
090 15003647 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 23/09/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   1 7510406 D01 13.55  
091 15003774 Phùng Thị Hoan Nữ 19/01/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   1 7340101 D01 14.65  
092 15004010 Nguyễn Hương Thảo Nữ 26/09/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   1 7340101 D01 13.85  
093 15004094 Hoàng Thu Uyên Nữ 25/05/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   1 7340101 D01 16.35  
094 15004155 Nguyễn Quang Chung Nam 27/03/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   2NT 7510301 D01 13.00  
095 15004317 Lê Duy Thành Long Nam 24/08/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   2NT 7510301 D01 16.70  
096 15004321 Nguyễn Thanh Long Nam 23/10/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   1 7480201 D01 18.55  
097 15004322 Vi Bảo Long Nam 30/08/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   2NT 7510301 D01 15.20  
098 15004337 Nguyễn Văn May Nam 02/12/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   1 7510301 D01 15.65  
099 15004361 Nguyễn Thế Nhật Nam 07/09/2000 Huyện Cẩm Khê Phú Thọ   2NT 7340301 A00 17.00  
100 15004915 Trần Ngọc Hoàn Nam 29/10/2000 Huyện Đoan Hùng Phú Thọ   1 7510201 D01 15.95  
101 15005360 Trịnh Hồng Hảo Nữ 20/10/2000 Huyện Đoan Hùng Phú Thọ   1 7510401 D01 16.00  
102 15005379 Lê Thị Hồng Nữ 23/06/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7440112 D01 15.15  
103 15005536 Nguyễn Thị Hồng Thơm Nữ 25/06/2000 Huyện Đoan Hùng Phú Thọ   1 7440112 D01 17.55  
104 15006343 Lê Thái Bảo Nam 24/02/2000 Huyện Hạ Hòa Phú Thọ   1 7480201 A00 14.50  
105 15006450 Lê Quang Linh Nam 25/05/2000 Huyện Hạ Hòa Phú Thọ   1 7510201 D01 15.25  
106 15006562 Lê Mạnh Toàn Nam 15/05/2000 Huyện Hạ Hòa Phú Thọ   1 7510303 B00 17.45  
107 15006762 Nguyễn Đức Nhật Nam 31/07/2000 Huyện Hạ Hòa Phú Thọ   1 7510201 A00 16.25  
108 15006861 Hà Kiều Anh Nữ 22/12/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7340101 D01 15.00  
109 15006953 Vi Quốc Đoàn Nam 20/11/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510301 A01 14.75  
110 15006955 Tạ Đức Đông Nam 11/04/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510303 D01 15.40  
111 15006973 Nguyễn Trường Giang Nam 25/02/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   1 7510201 A00 13.25  
112 15006983 Nguyễn Ngọc Nữ 22/08/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510401 A00 15.30  
113 15007035 Nguyễn Trần Hiếu Nam 18/08/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510301 D01 14.95  
114 15007038 Phan Trung Hiếu Nam 08/11/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510301 D01 13.35  
115 15007059 Nguyễn Xuân Hồng Nam 01/07/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7480201 D01 16.50  
116 15007072 Hà Văn Hùng Nam 20/04/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   1 7510301 D01 14.70  
117 15007124 Nguyễn Tiến Lập Nam 27/11/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510303 D01 15.75  
118 15007138 Lê Văn Linh Nam 01/06/1999 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7480201 D01 15.25  
119 15007174 Hoàng Công Luận Nam 21/04/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   1 7510201 D01 15.70  
120 15007198 Hoàng Như Nam Nam 03/09/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   1 7510201 A00 13.95  
121 15007227 Tạ Hữu Ngọc Nam 25/01/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   1 7510301 D01 14.15  
122 15007265 Vũ Hồng Quang Nam 25/12/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510201 D01 17.05  
123 15007283 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 23/12/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7440112 D01 13.15  
124 15007314 Nguyễn Hữu Thành Nam 06/12/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510301 D01 14.00  
125 15007371 Nguyễn Thành Trung Nam 10/11/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510201 D01 17.70  
126 15007375 Nguyễn Phan Trường Nam 05/07/2000 Thành phố Việt Trì Phú Thọ   1 7510201 D01 14.30  
127 15007420 Quản Hồng Vỹ Nam 25/05/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   1 7510301 D01 13.55  
128 15007448 Phan Tuấn Anh Nam 09/05/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   2NT 7480201 A00 18.40  
129 15007697 Đỗ Phương Nam Nam 12/09/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   2NT 7510301 D01 16.10  
130 15008100 Nguyễn Đình Phúc Nam 08/11/2000 Huyện Lâm Thao Phú Thọ   2NT 7510301 D01 15.35  
131 15008215 Phạm Tiến Anh Nam 22/01/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7480201 D01 13.60  
132 15008234 Vương Ngọc Bình Nam 24/11/2000 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ 01 1 7510201 A00 16.15  
133 15008239 Nguyễn Thị Kiều Chinh Nữ 26/01/2000 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ   1 7340301 A00 15.60  
134 15008348 Hoàng Thị Thanh Hương Nữ 28/08/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7340301 D01 17.60  
135 15008398 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 09/03/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7220201 D14 17.05  
136 15008555 Nguyễn Đình Tuấn Nam 19/11/2000 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ   1 7510301 B00 17.25  
137 15008566 Nguyễn Xuân Văn Nam 15/12/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7510301 A00 16.50  
138 15008582 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 29/10/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   2NT 7340301 D01 13.50  
139 15008687 Nguyễn Thị Lệ Nữ 24/07/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   2NT 7340301 D01 13.60  
140 15008721 Nguyễn Thị Hằng Ngân Nữ 22/01/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   2NT 7340301 D01 15.00  
141 15008777 Lương Thị Huyền Trang Nữ 01/03/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   2NT 7340301 D01 15.55  
142 15008788 Trịnh Xuân Tùng Nam 10/10/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   2NT 7340101 D01 14.40  
143 15008854 Nguyễn Phạm Hồng Hạnh Nữ 02/01/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7340301 D01 16.35  
144 15008875 Nguyễn Thị Minh Hồng Nữ 25/06/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7340301 D01 16.20  
145 15008907 Nguyễn Thị Liên Nữ 30/11/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7340301 D01 15.00  
146 15008909 Đỗ Diệu Linh Nữ 25/09/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7340301 D01 14.75  
147 15008924 Hán Thị Kim Loan Nữ 12/09/2000 Huyện Phù Ninh Phú Thọ   1 7340301 D01 13.65  
148 15008956 Phạm Văn Nhàn Nam 20/03/2000 Thị xã Phú Thọ Phú Thọ   1 7480201 D01 13.15  
149 15009026 Trần Thị Thanh Vân Nữ 20/11/2000 Huyện Đoan Hùng Phú Thọ   1 7340301 D01 14.95  
150 15009413 Cao Phạm Công Hậu Nam 20/05/2000 Huyện Tam Nông Phú Thọ   1 7340101 D01 17.05  

Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Địa chỉ: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Cơ sở 2: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ;

Điện thoại: (84) 0210 3829247 / 3848636

Fax: (84)0210 3827306/3818867

Website: vui.edu.vn