Đại học Công nghiệp Việt Trì

Viet Tri University of industry (VUI)

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp

Danh sách thí sinh trúng tuyển 1 (xét Học bạ THPT)

Ngày xuất bản: 06/08/2018

TT Họ đệm Tên Ngày sinh Tỉnh/TP Mã tổ hợp Mã ngành
1 Phạm Đức Anh 27.08.2000 Vĩnh Phúc A00 7480201
2 Đinh Thế Anh 10.04.2000 Phú Thọ A00 7480201
3 Nguyễn Thị Lan  Anh 10.01.2000 Phú Thọ A00 7340301
4 Nguyễn Xuân Anh 03.02.2000 Thanh Hoá D01 7510201
5 Phạm Tiến  Anh 22.01.2000 Phú Thọ A00 7480201
6 Nguyễn Đức  Anh 06.08.2000 Hà Nam A00 7510303
7 Nguyễn Thị Lan Anh 29.10.2000 Phú Thọ D01 7340301
8 Đỗ Hải Anh 02.06.2000 Bình Dương B00 7480201
9 Nguyễn Khắc Anh  03.06.2000 Phú Thọ A00 7480201
10 Lê Văn Anh  30.10.2000 Thanh Hoá A00 7480201
11 Nguyễn Ngọc Anh 20.03.2000 Phú Thọ D01 7440112
12 Nguyễn Văn Bắc 16.02.1998 Hà Nội D01 7480201
13 Lê Thái Bảo 24.02.2000 Phú Thọ B00 7480201
14 Đào Thị Thanh Bình 19.12.2000 Phú Thọ A00 7440112
15 Vũ Thị Hà Chi 30.09.2000 Hưng Yên D01 7340101
16 Phạm Thị Kim Chi 26.06.2000 Thái Bình D01 7510401
17 Nguyễn Quang Chiến 28.11.2000 Phú Thọ A00 7510303
18 Nguyễn Hữu Chiến 19.09.2000 Tuyên Quang B00 7510301
19 Nguyễn Công Chiến 05.12.2000 Hà Nội A00 7510303
20 Bùi Văn Chương 21.10.1999 Hưng Yên A00 7480201
21 Dương Thành  Công 18.03.2000 Phú Thọ A00 7480201
22 Phạm Thành Công 02.09.2000 Lào Cai A00 7510301
23 Phạm Thành Công 09.02.2000 Lào Cai A00 7510301
24 Vũ Thành Công 24.11.2000 Lai Châu A00 7480201
25 Đỗ Mạnh Cường 31.08.2000 Phú Thọ B00 7510301
26 Lại Anh Cường 31.12.2000 Vĩnh Phúc A00 7510301
27 Nguyễn Ngọc Cường 12.12.2000 Yên Bái A00 7510201
28 Nguyễn Mạnh Cường 07.01.2000 Hà Nội A00 7340101
29 Lại Anh Cường  31.12.2000 Vĩnh Phúc A01 7510301
30 Lê Sỹ Cường 18.07.2000 Thanh Hoá A00 7510201
31 Trần Hoàng Đại 05.08.2000 Thái Nguyên A00 7510301
32 Nguyễn Hải  Đăng 20.01.2000 Phú Thọ A00 7480201
33 Vũ Văn Đạo 06.03.2000 Vĩnh Phúc D01 7340101
34 Trần Văn Đạt  23.12.2000 Hà Nội A00 7510303
35 Nguyễn Thành Đạt 27.10.2000 Phú Thọ D01 7510303
36 Vũ Quốc Đạt 23.07.2000 Nam Định B00 7510301
37 Đặng Tiến Đạt 19.12.2000 Tuyên Quang B00 7340301
38 Đoàn Ngọc  Diệp 07.05.2000 Phú Thọ B00 7340301
39 Quàng Văn Điệp 29.08.1999 Điện Biên A00 7510301
40 Vi Quốc Đoàn 20.11.2000 Phú Thọ B00 7510301
41 Hồ Ngọc Dự 10.02.2000 Phú Thọ A00 7510301
42 Nguyễn Ngọc Đức 19.08.2000 Phú Thọ A00 7510301
43 Đào Mạnh Đức 19.08.2000 Tuyên Quang A00 7510201
44 Đỗ Việt Đức 18.03.2000 Tuyên Quang B00 7440112
45 Hồ Đặng Sỹ Đức  07.12.2000 Hà Tĩnh D01 7510301
46 Đoàn Văn Đức 03.12.2000 Bắc Giang D01 7510301
47 Quách Hạnh  Dung 12.02.2000 Phú Thọ D01 7340301
48 Nguyễn Quốc Dũng 30.12.2000 Phú Thọ A00 7510201
49 Nguyễn Tấn  Dũng 28.04.2000 Phú Thọ B00 7480201
50 Nguyễn Hải Dũng 05.12.2000 Phú Thọ A00 7510201
51 Cổ Kim Được 05.01.2000 Lào Cai A00 7510301
52 Hoàng Bình Dương 26.07.2000 Yên Bái B00 7440112
53 Nông Văn Dương  24.10.2000 Yên Bái A00 7510303
54 Cổ Văn Dưỡng  14.08.2000 Lào Cai A00 7510201
55 Phạm Thế Duy 04.08.2000 Nam Định D01 7510303
56 Nguyễn Khương Duy 22.10.2000 Phú Thọ D01 7510301
57 Quách Trọng Duy 02.10.2000 Hoà Bình A00 7510201
58 Phạm Trường Giang 01.01.2000 Phú Thọ B00 7510401
59 Nguyễn Hương  Giang 09.08.2000 Phú Thọ B00 7340301
60 Lê Thị Hương Giang 09.08.2000 Bắc Giang A01 7340301
61 Phan Trường Giang 01.01.2000 Phú Thọ B00 7510401
62 Nguyễn Hữu Giáp 02.07.2000 Phú Thọ B00 7510201
63 Nguyễn Hữu Giáp 02.07.2000 Phú Thọ B00 7510301
64 Trần Hoàng 15.05.1999 Phú Thọ A00 7510301
65 Nguyễn Hồng  20.06.2000 Tuyên Quang D01 7480201
66 Nguyễn Hữu 04.12.2000 Phú Thọ D01 7440112
67 Bùi Thanh 17.10.2000 Hoà Bình B00 7510301
68 Nguyễn Thu 15.12.2000 Phú Thọ B00 7340301
69 Nguyễn Thị Thu 28.03.2000 Lào Cai B00 7510401
70 Nguyễn Phú  Hải 26.12.2000 Vĩnh Phúc A00 7340101
71 Phạm Hoàng Hải 21.07.2000 Hoà Bình A00 7340101
72 Trần Hoàng Hải 23.12.2000 Phú Thọ A01 7480201
73 Nguyễn Bá Hải 14.02.2000 Bắc Ninh A01 7480201
74 Nguyen Minh Hải 13.09.2000 Phú Thọ A00 7510301
75 Lê Minh  Hằng 01.08.2000 Phú Thọ B00 7340301
76 Mầu Thanh Hằng 23.12.2000 Vĩnh Phúc B00 7340301
77 Trần Thanh Hằng 06.07.2000 Lào Cai A01 7340301
78 Nguyễn Hồng Hạnh 12.06.2000 Phú Thọ D01 7340301
79 Nguyễn Thị Hạnh 27.10.1999 Hưng Yên A00 7510401
80 Hà Đức Hạnh 25.11.2000 Phú Thọ A00 7510301
81 Nguyễn Hồng Hạnh 08.02.2000 Sơn La B00 7340101
82 Dương Minh Hậu 28.08.2000 Lào Cai B00 7480201
83 Nguyễn Trần Hiếu 18.08.2000 Phú Thọ B00 7510301
84 Nguyễn Đức  Hiếu 25.07.1995 Phú Thọ A00 7340301
85 Vũ Minh Hiếu 19.01.2000 Phú Thọ A00 7510303
86 Đường Bùi Hiếu 11.06.2000 Phú Thọ B00 7510301
87 Trương Đức Hiếu 09.09.1993 Hoà Bình A00 7510401
88 Lê Trung Hiếu  05.05.2000 Phú Thọ D01 7340101
89 Triệu Minh Hiếu  26.08.1999 Lạng Sơn D01 7510301
90 Trần Minh Hiếu 27.12.2000 Phú Thọ D01 7480201
91 NguyễN Thị HòA 02.07.2000 Ninh Bình D01 7480201
92 Trần Ngọc Anh Hoàng 18.01.2000 Phú Thọ A00 7510301
93 Lê Việt Hoàng 12.07.1999 Hưng Yên A00 7510301
94 Nguyễn Huy Hoàng 14.10.2000 Phú Thọ A00 7340101
95 Đặng Hữu Hoàng 10.07.2000 Hải Dương A01 7480201
96 Nguyễn Việt Hoàng 14.07.2000 Hưng Yên A00 7510401
97 Chu Việt Hoàng 20.04.2000 Phú Thọ B00 7440112
98 Nguyễn Thị Huế 27.12.2000 Thái Bình D01 7220201
99 Nguyễn Mạnh Hùng 26.11.2000 Phú Thọ B00 7510303
100 Nguyên Công Hùng 04.09.2000 Phú Thọ A00 7480201
101 Lê Viết Hùng 09.09.2000 Thanh Hoá A00 7510303
102 Phạm Hữu Hùng 24.11.2000 Phú Thọ A00 7510301
103 Lê Văn Hùng 26.03.2000 Hà Nam A00 7510201
104 Hà Duy Hưng 30.04.2000 Hà Nội B00 7480201
105 Phan Duy  Hưng 17.10.2000 Lào Cai A00 7510303
106 Hà Văn Hưng 29.11.2000 Phú Thọ A00 7480201
107 Hà Trung Nguyên Hưng 14.04.2000 Phú Thọ D01 7480201
108 Phan Duy Hưng 17.11.2000 Lào Cai A00 7510303
109 Bùi Thị Thanh Hương 04.06.2000 Phú Thọ D14 7220201
110 Đặng Thị Thu Hương  12.10.1999 Phú Thọ D01 7340301
111 Hoàng Thu Hương 18.12.2000 Thái Bình D01 7220201
112 Đỗ Thị Hương 18.12.2000 Phú Thọ D01 7340301
113 Nguyễn Đức Huy 26.08.2000 Phú Thọ D01 7340101
114 Nguyễn Quang Huy 11.04.2000 Phú Thọ B00 7510303
115 Vũ Văn Huy 10.05.2000 Thanh Hoá A00 7510201
116 Trân Quang Huy 17.09.2000 Tuyên Quang D01 7510201
117 Nguyễn Văn Huy 21.01.2000 Thái Nguyên A00 7510301
118 Cao Minh Huy 08.01.2000 Thanh Hoá A00 7510301
119 Tạ Quang Huy 15.05.2000 Thái Bình D01 7480201
120 Lê Hữu Huy 27.10.2000 Phú Thọ B00 7510301
121 Nguyễn Thị Huyền  04.02.2000 Phú Thọ D01 7340301
122 Hoàng Thị Khánh Huyền 21.11.2000 Phú Thọ B00 7420201
123 Tạ Thị Thanh Huyền 06.10.2000 Phú Thọ A00 7340101
124 Phùng Minh  Khải 18.07.2000 Hà Giang B00 7510301
125 Phạm Xuân Khải 22.04.1998 Phú Thọ A00 7480201
126 Nguyễn Bá Khang  02.08.2000 Thanh Hoá A00 7510301
127 Tường Duy Khánh 08.12.2000 Sơn La B00 7510401
128 Đỗ Ngọc Khánh 02.01.2000 Phú Thọ B00 7510301
129 Phạm Văn Khương 03.01.2000 Bắc Ninh A00 7510301
130 Đào Trung Kiên 08.09.2000 Thái Bình A00 7510301
131 Nguyễn Trung Kiên 01.06.2000 Phú Thọ A00 7510301
132 Nguyễn Trung Kiên 15.11.2000 Phú Thọ A01 7510201
133 Phạm Trung Kiên 15.07.2000 Hải Phòng A00 7510303
134 Lưu Bạch Kim 10.04.2000 Vĩnh Phúc D01 7480201
135 Nguyễn Tiến Kỳ 06.01.1999 Phú Thọ A00 7510401
136 Nguyễn Tiến Kỳ 06.01.1999 Phú Thọ D01 7340101
137 Vũ Đức Lăng 16.02.2000 Hưng Yên A00 7510201
138 Bùi Thị Lệ 11.03.1999 Ninh Bình D01 7220201
139 Lê Văn Linh 01.06.1999 Phú Thọ A00 7510201
140 Nguyễn Quang Linh 31.03.2000 Yên Bái A01 7510201
141 Hoàng Linh 28.02.2000 Yên Bái A00 7440112
142 Phạm Quang Linh 28.08.1999 Vĩnh Phúc A00 7480201
143 Triệu Khánh Linh 17.10.2000 Phú Thọ D01 7340301
144 Phan Quang Linh 09.06.2000 Phú Thọ A00 7510303
145 Nguyễn Châu Thùy Linh 27.06.2000 Bình Thuận A00 7480201
146 Vương Đức Linh 13.06.2000 Phú Thọ A00 7510201
147 Hoàng Thị Mỹ Linh 24.05.2000 Phú Thọ D01 7340101
148 Nguyễn Ngọc Linh 26.05.2000 Vĩnh Phúc B00 7340301
149 Nguyễn Tuấn Linh 10.05.2000 Phú Thọ D01 7510201
150 Nguyễn Thị Linh 04.02.2000 Vĩnh Phúc D01 7340101
151 Lương Mỹ Linh 06.10.2000 Lào Cai A00 7510401
152 Nguyễn Diệu Linh 05.11.2000 Hải Dương A00 7510301
153 Nguyễn Thị Linh 04.09.2000 Tuyên Quang D01 7480201
154 Đinh Thị Diệu Linh 31.01.2000 Bắc Ninh D01 7340101
155 Nguyễn Thị Linh 05.12.2000 Phú Thọ D01 7340301
156 Đỗ Quang Linh 11.10.2000 Phú Thọ D01 7340301
157 Lưu Mỹ Linh 28.12.2000 Phú Thọ D01 7220201
158 Nguyễn Thị Phương Loan  29.06.2000 Phú Thọ D01 7440112
159 Triệu Thanh Long 11.01.2000 Phú Thọ A00 7510301
160 Khổng Hoàng Long 30.10.2000 Phú Thọ B00 7510301
161 Nguyễn Thành Long 12.09.2000 Bắc Giang D01 7510301
162 Huỳnh Đức  Long 27.06.2000 Phú Thọ A00 7340301
163 Hán Hoàng Long 11.08.2000 Phú Thọ A00 7510401
164 Nguyễn Hoàng Long 10.12.2000 Tuyên Quang A00 7510301
165 Lê Quý Long 30.11.2000 Thái Nguyên A00 7510201
166 Nguyễn Quý Long 13.10.2000 Phú Thọ B00 7340301
167 Đỗ Quang Long 28.07.2000 Hà Nội A00 7510303
168 Tạ Hoàng Long 19.05.2000 Lạng Sơn A00 7510201
169 Nguyễn Hương  Ly 15.11.2000 Phú Thọ A00 7340301
170 Trần Thị 28.06.2000 Nghệ An A01 7340301
171 Vi Thị Thanh Mai 11.03.1999 Phú Thọ B00 7510406
172 Nguyễn Thị Mai 14.12.2000 Yên Bái D01 7340101
173 Tô Thị Ngọc Mai 11.12.2000 Hà Nội B00 7510401
174 Nguyễn Doãn Mạnh 19.10.2000 Phú Thọ B00 7510301
175 Hồ Đình Mạnh 08.11.2000 Phú Thọ A00 7510301
176 Nguyễn Đức Mạnh 26.10.2000 Phú Thọ B00 7510301
177 Lương Văn Mạnh 20.11.2000 Bắc Ninh A00 7510301
178 Tạ Quang Mạnh 19.08.2000 Bắc Giang A00 7510301
179 Hoàng Quang Mạnh 13.05.1998 Phú Thọ B00 7340101
180 Hồ Đình Mạnh 11.08.2000 Phú Thọ A00 7510301
181 Nguyễn Hoàng Mây 10.06.2000 Phú Thọ A00 7510301
182 Đỗ Dũng Minh 16.11.2000 Kon Tum A00 7510401
183 Nguyễn Thị Tuyết Minh 08.11.2000 Tuyên Quang D01 7340301
184 Nguyễn Thị Minh 20.12.2000 Quảng Ninh D01 7510401
185 Nguyễn Thị Mười 19.04.2000 Bắc Giang A01 7510406
186 Cù Ngọc  Nam 08.12.2000 Phú Thọ A00 7510303
187 Nguyễn Thành Nam 05.07.2000 Phú Thọ A00 7510201
188 Trần Phương Nam 30.04.2000 Phú Thọ A00 7510301
189 Nguyễn Hoài  Nam 20.09.2000 Phú Thọ A00 7440112
190 Bùi Phương Nam 28.01.2000 Tuyên Quang A00 7510301
191 Cù Hải Nam 12.03.1998 Phú Thọ B00 7340301
192 Cù Ngọc Nam 08.12.2000 Phú Thọ A01 7510303
193 Trần Đình Nam 09.09.2000 Nghệ An A00 7510401
194 Bùi Văn Nam 23.11.2000 Phú Thọ D01 7510301
195 Trần Thị  Nga 19.06.1989 Phú Thọ D01 7340301
196 Nguyễn Thị Nga 26.07.2000 Bắc Giang D01 7220201
197 Nguyễn Thùy Ngân 10.09.2000 Lâm Đồng B00 7420201
198 Nguyễn Thị Hằng Ngân 22.01.2000 Phú Thọ D01 7340301
199 Bùi Phú Nghị 25.02.2000 Phú Thọ B00 7510201
200 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10.10.2000 Hải Phòng B00 7340101

Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Địa chỉ: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Cơ sở 2: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ;

Điện thoại: (84) 0210 3829247 / 3848636

Fax: (84)0210 3827306/3818867

Website: vui.edu.vn