Đại học Công nghiệp Việt Trì

Viet Tri University of industry (VUI)

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp

Danh sách thí sinh trúng tuyển 2 (xét điểm kỳ thi THPT quốc gia)

Ngày xuất bản: 06/08/2018

TT SBD Họ đệm Tên Phái Ngày sinh Tên huyện Tên tỉnh Đối tượng Khu vực Mã ngành Mã tổ hợp Điểm trúng tuyển Ghi chú
151 15009515 Hoàng Tiến Phong Nam 18/02/2000 Huyện Tam Nông Phú Thọ   1 7480201 A00 17.50  
152 15009891 Mai Ngọc Ánh Nữ 18/01/1999 Huyện Hạ Hòa Phú Thọ   1 7340301 D01 13.10  
153 15010004 Nguyễn Tiến Hậu Nam 25/05/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   1 7480201 A00 17.75  
154 15010337 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 05/01/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   1 7510303 D01 13.35  
155 15010405 Lê Thị Hải Yến Nữ 23/08/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   1 7340301 D01 16.25  
156 15010425 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 03/10/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   1 7340301 D01 16.60  
157 15010482 Cao Trọng Hiếu Nam 14/10/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   1 7510303 A00 16.00  
158 15010485 Lê Trung Hiếu Nam 05/05/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   1 7340101 D01 13.15  
159 15010518 Nguyễn Linh Hương Nữ 26/06/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   1 7340301 D01 16.20  
160 15010647 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 26/11/2000 Huyện Thanh Ba Phú Thọ   1 7340101 D01 13.60  
161 15010699 Đỗ Hải Anh Nam 02/06/2000 Thị xã Dĩ An Bình Dương   1 7480201 D01 15.55  
162 15010839 Lê Minh Hiếu Nam 21/06/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 01 1 7510301 D01 14.70  
163 15011011 Hà Văn Nhân Nam 23/11/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 01 1 7480201 D01 18.90  
164 15011012 Đinh Đức Nhất Nam 06/01/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 01 1 7510301 D01 14.85  
165 15011114 Đinh Văn Tiến Nam 07/02/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 01 1 7510301 D01 14.70  
166 15011463 Hà Văn Chung Nam 21/09/2000 Huyện Tân Sơn Phú Thọ 01 1 7510201 D01 13.40  
167 15011464 Hà Văn Chưởng Nam 13/07/1998 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 01 1 7510301 D01 14.50  
168 15011469 Hà Hồng Dương Nam 22/04/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 01 1 7510201 D01 13.70  
169 15011502 Đoàn Trọng Hiếu Nam 23/05/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ   1 7510301 D01 13.05  
170 15011505 Hoàng Nguyễn Minh Hiếu Nam 19/07/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ   1 7510301 D01 14.65  
171 15011602 Hà Văn Thanh Nam 01/07/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 01 1 7510201 D01 13.15  
172 15011610 Hà Văn Thiện Nam 18/01/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 01 1 7510201 D01 16.70  
173 15011639 Hà Văn Tuyn Nam 12/05/2000 Huyện Thanh Sơn Phú Thọ 01 1 7510301 D01 16.95  
174 15011901 Hà Huy Nam 08/07/2000 Huyện Tân Sơn Phú Thọ 01 1 7510303 D01 18.30  
175 15012308 Chu Minh Hòa Nam 23/02/2000 Huyện Thanh Thủy Phú Thọ   1 7480201 D01 17.80  
176 15012376 Trương Đức Khải Nam 30/06/2000 Huyện Thanh Thủy Phú Thọ   1 7510303 A00 18.00  
177 15012569 Nguyễn Đức Thắng Nam 31/03/2000 Huyện Tam Nông Phú Thọ   1 7510301 A00 14.55  
178 15013078 Đinh Văn Ánh Nam 27/06/2000 Huyện Yên Lập Phú Thọ 01 1 7510301 D01 15.65  
179 15013115 Nguyễn Thành Đạt Nam 27/10/2000 Huyện Yên Lập Phú Thọ   1 7510301 D01 13.65  
180 15013122 Đinh Xuân Đức Nam 02/03/2000 Huyện Yên Lập Phú Thọ 01 1 7510301 D01 17.25  
181 15013205 Đinh Văn Lịch Nam 22/08/2000 Huyện Yên Lập Phú Thọ 01 1 7480201 D01 14.35  
182 15013218 Nguyễn Thị Linh Nữ 05/12/2000 Huyện Yên Lập Phú Thọ 01 1 7340301 D01 18.65  
183 15013321 Nguyễn Đức Sơn Nam 02/03/2000 Huyện Yên Lập Phú Thọ 01 1 7340301 D01 15.35  
184 16000648 Vũ Thị Chinh Nữ 02/08/2000 Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc   2NT 7220201 D14 16.70  
185 16000760 Bùi Việt Lâm Nam 03/11/2000 Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc   2NT 7510301 D01 14.55  
186 16000891 Nguyễn Thị Thủy Nữ 14/10/2000 Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc   2NT 7340301 B00 15.05  
187 16001251 Đỗ Văn Trường Nam 27/09/2000 Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc   1 7510303 A00 14.15  
188 16002386 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 25/03/2000 Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc   2NT 7340301 D01 15.60  
189 16002470 Lê Thu Phương Nữ 03/02/2000 Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc   2NT 7340301 D01 14.10  
190 16002491 Trương Quang Quý Nam 24/05/2000 Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc   2NT 7480201 D01 13.00  
191 16003637 Dương Văn Chiến Nam 23/08/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7510201 A00 13.85  
192 16003675 Nguyễn Thị Bích Giang Nữ 24/11/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7440112 A00 18.00  
193 16003679 Nguyễn Đình Giỏi Nam 21/09/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7510401 A00 14.65  
194 16003696 Phùng Thị Hạnh Nữ 30/06/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7340101 A00 19.55  
195 16003773 Tạ Văn Khải Nam 17/09/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7510201 A00 15.60  
196 16003779 Nguyễn Đức Kiên Nam 18/12/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7510201 A00 16.35  
197 16003843 Phạm Thị Ngọc Nga Nữ 09/09/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7480201 A00 13.60  
198 16003880 Nguyễn Thu Phương Nữ 13/06/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7340101 A00 15.70  
199 16003933 Nguyễn Minh Thắng Nam 06/03/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7480201 D01 18.75  
200 16003936 Nguyễn Ngọc Thi Nam 23/12/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7510301 A01 15.40  
201 16003998 Nguyễn Dương Anh Tuấn Nam 26/09/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7510201 A00 16.35  
202 16004000 Nguyễn Văn Ngọc Tuấn Nam 28/08/2000 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc   2NT 7510301 A00 18.15  
203 16005683 Nguyễn Thị Hiên Nữ 20/09/2000 Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc   2NT 7340301 D01 15.10  
204 16006938 Lưu Hoàng Nam Nam 20/12/2000 Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc   1 7220201 D14 15.45  
205 16008281 Phạm Tuấn Minh Nam 11/05/1999 Thành phố Phúc Yên Vĩnh Phúc   2 7510303 A00 15.40  
206 16011990 Trần Thế Anh Nam 13/11/2000 Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc   1 7510303 A00 16.75  
207 16012634 Đỗ Long Nam 17/03/2000 Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc   1 7510303 D01 13.50  
208 17011003 Đống Thị Phương Nữ 03/02/2000 Huyện Hoành Bồ Quảng Ninh   2NT 7510401 D01 13.80  
209 21017717 Hoàng Văn Trung Nam 31/10/2000 Huyện Thanh Hà Hải Dương   2NT 7510201 D01 16.90  
210 21017722 Nguyễn Văn Trung Nam 06/08/2000 Huyện Thanh Hà Hải Dương   2NT 7510201 D01 14.20  
211 21019190 Nguyễn Hồng Sơn Nam 08/10/2000 Huyện Kim Thành Hải Dương   2NT 7340101 D01 15.20  
212 22010216 Nguyễn Việt Hoàng Nam 14/07/2000 Huyện Văn Giang Hưng Yên   2NT 7440112 A00 13.70  
213 23008484 Bùi Thanh Nam 17/10/2000 Huyện Cao Phong Hoà Bình 01 1 7510301 D01 14.80  
214 25002432 Hoàng Thị Ngọc Ánh Nữ 21/08/2000 Thành phố Nam Định Nam Định   2 7220201 D01 15.30  
215 25003625 Hoàng Thái Hậu Nam 12/03/1999 Huyện Mỹ Lộc Nam Định   2NT 7510201 D01 14.60  
216 25003694 Trần Đức Huỳnh Nam 21/10/2000 Huyện Mỹ Lộc Nam Định   2NT 7510201 D01 13.45  
217 25003953 Đỗ Ngọc Toàn Nam 30/06/2000 Huyện Mỹ Lộc Nam Định   2NT 7510201 D01 16.55  
218 25012720 Trần Văn Thắng Nam 29/09/2000 Huyện Nghĩa Hưng Nam Định   2NT 7480201 B00 13.90  
219 26009212 Nguyễn Thu Nữ 03/10/2000 Huyện Đông Hưng Thái Bình   2NT 7340301 A00 14.00  
220 26018402 Hoàng Ngọc Hải Nam 02/03/2000 Huyện Thái Thụy Thái Bình   2NT 7510301 A00 16.85  
221 28004479 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 30/05/2000 Thành phố Thanh Hóa Thanh Hoá   2 7340301 A00 13.80  
222 28028141 Lê Bá Trường Nam 28/05/2000 Huyện Hậu Lộc Thanh Hoá   2NT 7480201 A00 13.80  
223 28032970 Trần Xuân Lợi Nam 23/04/2000 Huyện Tĩnh Gia Thanh Hoá   1 7510303 D01 14.10  
224 28033153 Hoàng Văn Sơn Nam 03/08/2000 Huyện Tĩnh Gia Thanh Hoá   1 7510303 D01 13.80  
225 30013195 Hồ Trung Kiên Nam 11/01/2000 Huyện Hương Sơn Hà Tĩnh   1 7510303 D01 13.30  
226 62001366 Cứ Thị Xuân Nữ 14/10/2000 Huyện Điện Biên Điện Biên 01 1 7510406 D01 18.95  
227 62002469 Sùng A Dính Nam 13/01/1999 Huyện Mường Nhé Điện Biên 01 1 7220201 D01 19.55  

Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Địa chỉ: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Cơ sở 2: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ;

Điện thoại: (84) 0210 3829247 / 3848636

Fax: (84)0210 3827306/3818867

Website: vui.edu.vn